пра нас | кантакты | для аўтараў | навіны | падзеі | права | эканоміка | паліталёгія | іншыя навукі | бібліятэка | рассылка

Жнiвень 21, 2018             галоўная старонка

EnglishBelorussian

пошук

 навіны

2016-09-18

друкаваць

Выпушчаны на волю голас франтавіка і важака камсамольцаў Беларусі

Рэцэнзія на кнігу: Лев Смиловицкий. Из опыта пережитого. Воспоминания. Иерусалим, 2016 г. 191 с., 93 илл.

Лев Смиловицкий. Из опыта пережитого. Воспоминания.  Иерусалим, 2016 г. 191 с., 93 илл.

Захар Шыбека

 (Тэль-Авіўскі ўніверсітэт)

Я не прыхільнік друкаваных мемуараў савецкіх людзей, асабліва начальнікаў. Што ні аўтар, то герой. І ўсё так нудна. Таму без асаблівага жадання ўзяўся за чытанне ўспамінаў Льва Мацвеевіча (Лейбы Мотелевіча) Смілавіцкага (1925-1997 гг.), які ваяваў, а потым займаў высокія пасады ў кіраўніцтве савецкай Беларусі. Аднак калі адкрыў кнігу, так і не змог адаравацца, пакуль не дачытаў да апошняй старонкі.

Найперш атрымліваў задавальненне ад лёгкасці стылю. У аўтара быў яўна літаратурны талент. Нездарма ж ён пісаў выступленні для Пятра Машэрава, калі працаваў пад яго кіраўніцтвам ў ЦК камсамола Беларусі на пасадзе намесніка загадчыка аддзела агітацыі і прапаганды. 

Аўтар цікава сведчыць пра малавядомыя моманты з гісторыі савецкага жыцця  перадваеннай Рэчыцы і савецкага тылу ў час вайны. Свой франтавы шлях ад Смаленска да сустрэчы з амерыканскімі салдатамі на Одары ён напаўняе не пераможнымі рэляцыямі, а апісаннем жорсткага трагізма франтавых будняў, у якіх знаходзіўся савецкі салдат. Балюча адгукнуліся ў яго ўспамінах праблемы пасляваенный рэпатрыяцыі і савецкіх турмаў, з якімі сутыкнуўся пасля вайны. І што важна, Леў Мацвеевіч дае ўнікальныя сведчанні пра стыль камсамольскага кіраўніцтва ў БССР 1950-х гадоў. Яму як прадстаўніку партыйнай наменклатуры, было што расказаць і пра ўдзел у калектывізацыі Заходняй Беларусі, і пра мабілізацыю камуністаў на вырашэнне аграрных праблем пры Нікіце Хрушчове.

Расказ прываблівае незвычайнай шчырасцю. Пра сваё мінулае жыццё Леў Смілавіцкі доўга хаваў, насіў з сабой. І нарэшце ў канцы 1980-х узнікла магчымасць выпусціць думкі на волю. І Леў Мацвеевіч загаварыў, пачаў выкладаць перад сынам Леанідам Смілавіцкім былыя думкі ўслых. Успаміны запісаны ў форме інтервью. Зразумела, што бацька сказаў сыну толькі пра тое, што лічыў найбольш важным, што яго асабліва хвалявала, і адказаць толькі на тыя пытанні, якія змог задаць 33-х гадовы сын. Гэта – не аўтабіяграфія. Так, ва ўспамінах слаба прадстаўлены нацыянальныя моманты, праявы антысемітызму. Перашкаджаў, відаць, унутраны цэнзар, пра які ўзгадвае ў прадмове і Леанід Львовіч. Але, відавочна ж, уплавала і тая акалічнасць, што Леў Смілавіцкі, як і многія беларускія інтэлігенты, быў габрэям ушчэнт асіміліраваным. Ды і асцерагаўся такой далікатнай тэмы як нацыянальныя адносіны. А на фронце антысемітызм не быў такім відавочным, каб урэзаўся ў памяць маладога салдата. Права аддаць жыццё за радзіму і Сталіна нікім не аспрэчвалася.

Адной з адметнасцяў успамінаў Льва Смілавіцкага – насычанасць іх апісаннем уласных псіхалагісных перажыванняў. Так, пры гаворцы пра вайну, ён раскрывае псіхалагічны стан простага салдата ў розных франтавых сітуацыях. Пра гераічнае жыццё на фронце ён вядзе размову не ад сябе асабіста, а ад імя франтавікоў-аднагодкаў, каму не споўнілася і 20-ці. Многае тлумачыць прызнанне аўтара, што яго сябры ў Рэчыцы хацелі вайны. На гараванне маці падлетак адказваў, што вайна гэта добра, бо мы можам вызначыцца, пойдзем на фронт, за некалькі дзён разаб’ем фашыстаў і вызвалім усіх людзей (с.18). Ужо ў Рэчыцы яшчэ школьнікам герой успамінаў запісаўся ў народнае апалчэнне. Рамантычныя юнацкія перакананні сутыкнуліся з жорсткай рэчаіснасцю: самая моцная армія і адступае. Яшчэ да фронта дабраахвотнікі захацелі да бацькоўскай хаты (с.36). 

Выхаваны ў духу камуністычных каштоўнасцяў і савецкага патрыятызму, 17-гадовы юнак усё ж рвецца на фронт, запісваецца дабраахвотнікам, ваюе не шкадуючы жыцця, цудам выжывае. На фронце яго, як і цалкам савецкую моладзь, ахоплівае патрыятычны ўздым на ўзроўні самаахвярнасці. “Іначай бы не перамаглі”, - робіць заключэнне былы франтавік.  “Гэта ўжо калі мне мінула гадоў 40, я зразумеў, як доўга хадзіў па лязу брытвы і якой небяспецы падвяргаў сваё жыццё” (с.43). Ратавала і тое, што на фронце не было калі асабліва думаць, “жылі сёняшнім днём, – проста як расце трава”; не існававала “…і цені сумнення, што ў нас, у арміі або кіраўніцтве, можа быць нешта неправільна” (с.44). “… У нас было перакананне, - працягвае аўтар успамінаў, -  что без нас перамогі не будзе, таму пакуль ты здольны рухацца – патрэбна быць на пярэднім краі” (с.51). Побач з мужчынамі ваявалі жанчыны, але, па словах Льва Смілавіцкага, маладыя салдаты былі выхаваны цнатліва (с.52). 

Аднак Леў Мацвеевіч не ідэалізуе франтавікоў. “Якіх толькі людзей не было сярод нас: былі і уркаганы, і проста ўзлаваныя, таму што  фашысты забілі іх сем’і» (с. 70). У ходзе гвалтоўнай расправы раззлаваных салдат над ваеннапалоннымі шкадавання ў маладога Смілавіцкага не было, але існавала ніякаватасць, бо “…на тваіх вачах забівалі бязбройных людзей” (с.73.) На фронце Леў Мацвеевіч быў шафёрам, а таму сведчыць пра шматлікія аварыі ў пераможным 1945 годзе, калі п’яныя кіроўцы садзіліся за баранку і часам гінулі (с.88). Смілавіцкі заўважае, што савецкія салдаты адрозніваліся ад салдат вермахта. Яго вельмі здзівіла, што перад смерцю адзін з палонных немцаў пачаў ліхаманкава збіраць расспыпаныя па зямлі свае грошы. Аўтар тлумачыць: «Мы былі выхаваны ў пагардзе, у грэбаванні да грошай» (с.72). Так, яны ж, сапраўды, цанілі свае грошы і жыццё.

Фронт – гэта пастаянная небяспека смерці. Ці можна было прывыкнуць да такой пастаяннай пагрозы? Былы салдат з Рэчыцы часта звяртаецца ва ўспамінах да гэтай тэмы. Сутыкаючыся на кожным кроку са смерцю, ён быў глыбока перакананы, што ўрэшце рэшт яго таксама забьюць (с.81). Былі моманты, калі  нават хацелася, каб забілі, каб прыпыніліся пакуты (с.68). І ў той жа час існавала вера ў шчаслівы лёс. Пры гвалтоўнай расправе раззлаваных салдат з ваеннапалоннымі, шкадавання ў маладога Смілавіцкага не было, але існавала ніякаватасць, “калі на тваіх вачах забівалі бязбройных людзей” (с.73.) Па сведчанню былога франтавіка, вайна ператварыла яго аднаготкаў у “маладых дзядуль” (с. 78). А «стан прыгнечанасці ад вайны і перажытага на ёй засталося ў мяне на ўсё жыццё», - заключае ён (с.82).

Калі антысавецкія настроі савецкіх грамадзян добра апісаны, то пра псіхалогію салдата, шчырага савецкага патрыёта, звычайна, замоўчваюць або гавораць у форме палітычных лозунгаў, што выклікае недавер. А Льву Мацвеевічу верыш, бо усё яго выказванні адбывалася ў даверлівай размове з сынам. У пазнавальным плане яго ўспаміны аб псіхалогіі савецкага салдата-патрыёта ўяўляюць вялікую каштоўнасць. Былы франтавік шматкроць тлумачыць свае ўчынкі выхаваннем (“так нас выхоўвалі”). Мы, гісторыкі, відаць, сапраўды яшчэ недаацэньваем мілітарны дух сістэмы сталінскага выхавання, якая служыла магутным сродкам падрыхтоўкі моладзі да вайны.

Леў Смілавіцкі (Мінск, 1951 г.)

Пасля вайны Леў Смілавіцкі паспяхова набывае вышэйшую кваліфікацыю ў юрыспрудэнцыі, паказвае сябе таленавітым лектарам, публіцыстам і арганізатарам. Гэтага часам было тады дастаткова, каб габрэйскага юнака заўважылі ўлады і скарысталіся яго здольнасцямі. 

Успаміны Льва Смілавіцкага пра пасляваенны перыяд жыця праліваюць святло на светапогляд прадстаўнікоў тагачаснай наменклатуры і эвалюцыю гэтага светапогляду. Узгадваючы пра смерць Сталіна, аўтар прызнае сябе сталіністам таго часу (с.121). А потым яму спатрэбіліся каласальныя інтэлектуальныя, духоўныя і маральныя высілкі, каб скарэкціраваць свае погляды і стаць зразумелым свайму сыну.  Жыццё, як прызнаецца Леў Смілавіцкі, увесь час мяне папраўляла і ўносіла свае карэктывы (с.100). 

Пасля вайны камсамольцы вазілі замежную моладзь у паказальныя калгасы. Леў Мацвеевіч сцвярджае, што тады яны былі глубока перакананымі ў маральнасці паказухі, бо ідэі сацыялізма лічыліся правільнымі і іх трэба было прапагандаваць. І далей дадае: ”Крытыкі не разумеюць, што мы былі шчырымі. Ніхто ніколі наўмысна не падманваў. Мы былі людзьмі, добрасупленна трапіўшымі ў аблуду” (с. 110). Гэта, канешне, рызыкоўна ручацца за ўсіх. Але, відаць, сапраўды, успаміны Льва Смілавіцкага, у нейкай ступені адлюстроўваюць светапогляд і Пятра Машэрава. Аўтар ўспамінае, як жорстка важак беларускай камсамольскай моладзі ставіўся да камсамольцаў, якія пад акупацыяй згубілі або знішчылі свае камсамольскія білеты (с.111).  

Былы камсамольскі прапагандыст быў, па яго прызнанню, актыўным абаронцам савецкай сістэмы да пераходу ў 1965 г.  на працу ў Мінскі педагагічны інстытут імя Горкага (с.94). Сумненні пачалі перарастаць у крытычнае стаўлення да савецкіх ідэалаў  з хрушчоўскай “адлігі”. Пасля выкрыцця Хрушчовым культа асобы Сталіна знікла і вера партыйнаму кіраўніцтву (с 114). А потым шмат чаго раскрыў красавіцкі (1985 г.) пленум ЦК КПСС. Пачалася “галоснасць”. Усё прыходзілася пераасэнсоўваць (с. 94). Праўда, не ўсе прадстаўнікі былой наменклатуры маглі і хацелі гэта рабіць. Дэкамунізацыя праходзіла з цяжкасцю. І ў 1980-я гады ў Льва Мацвеевіча, як і ў многіх прыхільнікаў перабудовы, захоўвалася вера ў Леніна. Ды і да сталіністаў ён працягваў адносіцца без варожасці, імкнуўся іх зразумець, лічыў, што такіх, якія ведалі сапраўднае становішча, але падпарадкоўваліся дзеля карьеры і выжывання, не было многа. Нават Сталін, на думку аўтара ўспамінаў, не быў прамым ворагам, але паверыў у свае метады і дайшоў да свавольства (с. 113). На думку былога франтавіка, заахвочванне ў час вайны самурайства апраўдвалася надзвычайнымі абставінамі (с. 113). Франтавік так і не адзначыў віну Сталіна у масавай гібелі савецкіх салдат. 

Наменклатурная мараль была для Льва Мацвеевіча дзіўнай, але вельмі высокай. І тут жа, відаць не выпадкова, у яго ўзнікае аналогія: ”…У фашыстаў таксама была свая мараль”. Яна “не адпавядала агульначалавечым ідэалам, але яна была” (с.110). На гэтым кантрасце былы прадстаўнік наменклатуры хацеў, відаць, падкрэсліць, што мараль яго асяроддзя адпавядала агульначалавечым каштоўнасцям, але ў гэта верыцца з цяжкасцю. 

Такой агульначалавечай маральнасцю, безумоўна, кіраваўся сам аўтар успамінаў. Жыццёвы вопыт Льва Смілавіцкага пацвярджае той факт, што сярод савецкай наменклатуры былі сумленныя, таленавітыя людзі, хоць, як правіла, не яны вызначалі палітычны курс краіны, а такія як Аляксандр Шэлепін. Выбіўшыся ў лідэра ўсесаюзнага камсамола, ён разгарнуў кампанію супраць так званых “стыляг”. А ў выступленні перад дэлегатамі ХХ з’езда камсамола Беларусі (1958 г.) маскоўскі госць заклікаў  ужываць гвалтоўныя метады: псаваць моднае адзенне, абразаць доўгія валасы ў юнакоў, а то і збіваць іх фізічна. І ў пацярпелага потым ад камсамольцаў мінскага мастака, відаць, былі падставы назваць такія метады фашысцкімі (с.131). 

Урэшце, са старонак кнігі вымалёўваецца неардынарная асоба Льва Мацвеевіча і яго лёс, у шмат чым тыповы для савецкіх патрыётаў, погляды якіх пакуль так мала вядомыя сучаснай моладзі і даследчыкам савецкага мінулага. Вера ў сацыялістычныя ідэалы, безумоўнае падпарадкаванне партыйнай дысцыпліне спалучаліся ў яго з прыроднай дабрынёй, сумленнасцю, мудрасцю, крытычным розумам. Гэта абумовіла добразычлівую, узважліваю і спакойную танальнасць успамінаў аўтара. Чытач не знойдзе там абвінавачванняў, зласлівых характарыстык. На першы погляд Леў Смілавіцкі, нібыта імкнецца апраўдаць сябе і партыйную наменклатуру, хоць, мяркуючы па яго чалавечых якасцях, ён, проста тлумачыў сыну ўсю неадназначнасць абставін жыцця пры савецкай уладзе і непрадуктыўнасць навешванне на цэлае пакаленне ярлыкоў. Ён не ўтойваў непрыгожыя учынкі партыйцаў, падаваў іх з нейкім налётам шкадавання, але без жорсткага асуджэння. Леў Мацвеевіч, відаць, думаў, што  іначай быць проста не магло, хоць тое, што было, яму не заўсёды падабалася. 

Яго ўспаміны сведчаць аб існаванні сярод наменклатуры незадаволенасці. Тыя вырваўшыеся на волю думкі, што выкладзены ў размове з сынам, ўзніклі ж не толькі ў часы “галоснасці”. Яны былі рэакцыяй на канкрэтныя жыццёвыя сітуацыі мінулага, якія зберагла ўчэпістая памяць былога франтавіка. 

Успаміны Льва Смілавіцкага маглі б і не пабачыць свет, каб не шчаслівае супадзенне. На завяршаючым этапе сваёй працоўнай дзейнасці ён набыў прафесію гісторыка. Акрамя таго, Льву Мацвеевічу пашчасціла мець сына, які, стаўшы гісторыкам, працягнуў справу бацькі. Па шчасліваму супадзенню (агульнае замілаванне гісторыяй), але ўсё ж не выпадкова запіс успамінаў мог адбыцца толькі ў канцы 1980-х гадоў, калі Леанід Львовіч ужо меў нейкі вопыт інтэрвьіравання для ўласных навуковых патрэбаў, а Леў Мацвеевіч быў перакананы, што ва ўмовах “галоснасці” яго шчырыя ўспаміны не нашкодзяць сям’і. Можна было выказацца і тым вызваліць свядомасць ад цяжару мінулага. Наўрад ці думалі тады Смілавіцкія, сабраўшыся на летніку пад Мінскам для бяседы, што ствараюць важную гістарычную крыніцу для вывучэння вайны і паваеннага часу і што ўспаміны некалі будуць надрукаваны. Тым больш, што гэта быў усяго толькі магнітафонны запіс. 

Мінула 30 гадоў. Доктар Леанід Львовіч Смілавіцкі стаў вядомым ізральска-беларускім гісторыкам. І калі ён ушчыльную заняўся даследаваннем лістоў часоў Другой сусветнай вайны, калі сабраў, праглядаў і ўпарадкоўваў іх тысячамі, вывучыў шматлікія мемуары, дзённікі, успаміны, тады грамадская вартасць успамінаў бацькі стала яшчэ больш відавочнай. Пасля выдання пяці уласных навуковых манаграфій, у Леаніда Львовіча ўзнікла магчымасць заняцца і падрыхтоўкай да друку ўспамінаў: перавесці іх у кампутарны і папяровы варыянт, вычытаць, зрабіць каментары, сабраць ілюстрацыі (дакументы, фотаздымкі, матэрыялы з сямейнага архіва), і выдаць уласным коштам у выглядзе бездакорнай у паліграфічным плане кніжкі. 

Мяне здзівіла, як хутка мой калега па працы Леанід прайшоў шлях ад пераводу аўдыёзапісу на паперу да выдання. Акрамя характэрнай для яго аператыўнасці, мела значэнне і тая акалічнасць, што ўспаміны не патрабавалі літаратурнай апрацоўкі. Дарэчы, любы зацікаўлены чытач мае мажліваць заказаць аўдыёзапіс успамінаў у Леаніда Львовіча, што сведчыць пра адпаведнасць публікацыі аўдыёзапісу і яшчэ раз пацвярджае высокую каштоўнасць гэтай друкаванай крыніцы.

Кніга пачынаецца з пранікнёнай прадмовы сына. Далей Леанід Смілавіцкі вылучае ва ўспамінах 9 тэматычных частак. Успаміны ахопліваюць гістарычны перыяд ад нападзення нацыстаў Германіі на Савецкі Саюз (з некаторымі рэтраспекцыямі) да завяршэння працы Льва Смілавіцкага ў ЦК камсамола БССР (другая палова 1950-х). Аднак сын дае магчымасць чытачу азнаёміцца з далейшым лёсам бацькі, а для таго змяшчае ў кнізе ў якасці пасляслоў’я біяграфічны артыкул прафесара Брэсцкага ўніверсітэта Міхаіла Стральца, раней апублікаванага ў беларускай прэсе ў сувязі з 90-годдзем Льва Мацвеевіча. І зусім лагічна, бо яго лёс быў даволі тыповым не толькі для савецкага патрыёта, але і для габрэйскага інтэлігента БССР. На нейкім этапе сваёй працоўнай дзейнасці  камсамольскі важак адчуў зверху шкляную столь. Яго паплечнікі займалі ўсё большы высокія пасады, а ён заставаўся ў нерухомасці. Таму прыйшлося перамяшчацца па гарызанталі: памочнік міністра культуры, стыльрэдактар выдавецтва “Беларусь”, дацэнт і выкладчык гісторыі КПСС Мінскага педінстытута, але не вышэй. Абараніць доктарскую дысертацыю не дазволілі. Калі чытаеш успаміны, пачынаеш разумець: камуністычныя ўлады маглі прыпыніць кар’ерны рост таленавітага чалавека, але не яго інтэлектуальны і духоўны рост. Быў, можа, адзіны шлях прабіцца наверх – гэта стаць прыстасаванцам, але Леў Мацвеевіч, зразумела, не мог ім скарыстацца. Пасля распада СССР і наступіўшай свабоды эміграцыі сям’я зрабіла у 1992 г. выбар на карысць пераезду ў Ізраіль. Леў Мацвеевіч падпарадкаваўся, можа таму, што не хацеў, каб яго сына і дачку напаткаў такі ж лес, як яго, бо добра ведаў, што такое савецкая ўлада, якая не магла знікнуць у адно імгненне. 

Публікацыя ўспамінаў бацькі патрабавала ад сына пэўнай мужнасці. Адна справа мець кнігу для хатняга ўжытку, для захавання ўнукам успамінаў пра напоўненае выпрабаваннямі жыццё дзеда. Іншая справа зрабіць яе здабыткам грамадскасці. Постаць Льва Мацвеевіча Смілавіцкага зусім не простая, у шмат чым супярэчлівая і зусім не ўкладваецца ў рамкі героя або антыгероя. Чытачам савецкіх перакананняў разважанні аўтара ўспамінаў могуць падацца праявай апартунізму, а нацыяналістам – сведчаннем нацыянальнай абыякавасці. Аднак Леанід Смілавіцкі, не зважаючы ні на што, робіць публікацыю. І робіць гэта дзеля навукі, каб даць гісторыкам яшчэ адно сведчанне сумленнага савецкага чалавека з наменклатуры пра жыццё пры савецкай уладзе. Яго статус у гэтым выданні нават цяжка вызначыць: хоць у загалоўку стаіць прозвішча бацькі, але фактычна ён выступае як аўтар кнігі, яе складальнік ці, можа лепей сказаць, суаўтар.  І гэтай публікацыяй, дарэчы, Леанід Смілавіцкі працягвае тую справу, якую робіць Святлана Алексіевіч у вывучэнні, як яна кажа, “чырвонага чалавека”. 

Варта звярнуць увагу на тое, што выданне Смілавіцкіх стала вынікам паразумення прадстаўнікоў двух пакаленняў. Такое паразуменне, мяркуючы па гісторыі з дадзенымі ўспамінамі, наступае тады, калі старэйшае пакаленне шчыра дзеліцца сваімі думкамі, імкнецца патлумачыць свае ўчынкі і перажыванні, а ў  прадстаўнікоў малодшага пакалення хапае розуму, каб зразумець сваіх бацькоў і пераняць у іх лепшае. Смілавіцкія пазбеглі канфлікта пакаленняў, характэрнага для пераломных эпох, і паказалі якраз прыклад  іх пераемнасці. Сімвалічным сведчаннем таго можна разглядаць аб’ёмны дадатак да кнігі, дзе акрамя біяграфічнага нарыса, змешчаны копіі дакументаў бацькі і сына, у тым ліку каляровыя. Імкненне да пераемнасці і паразумення заўсёды прыносіць плён. Але гэты закон эвалюцыйнага развіцця грамадства часцей за ўсё парушаецца.

У заканчэнне застаецца дадаць, што кніга “Из опыта пережитого” мае некамерцыйны харктар і выстаўлена ў  Інтэрнэце для ўсеагульнага доступа па спасылцы:

https://drive.google.com/open?id=0B7oINiwzNQRtbHVnLUpJcm11SEk

 

Ключавыя словы: гісторыя Беларусі, штодзённасць у БССР, савецкая палітыка ў Беларусі, Пётр Машэраў, пасляваенная БССР, яўрэі ў Беларусі
 

 

 

 

 Цалкам зьмест навіны

2016-09-18

Выпушчаны на волю голас франтавіка і важака камсамольцаў Беларусі

Я не прыхільнік друкаваных мемуараў савецкіх людзей, асабліва начальнікаў. Што ні аўтар, то герой. І ўсё так нудна. Таму без асаблівага жадання ўзяўся за чытанне ўспамінаў Льва Мацвеевіча (Лейбы Мотелевіча) Смілавіцкага (1925-1997 гг.), які ваяваў, а потым займаў высокія пасады ў кіраўніцтве савецкай Беларусі. Аднак калі адкрыў кнігу, так і не змог адаравацца, пакуль не дачытаў да апошняй старонкі.

больш дэталяў

 

2016-05-08

Стаўленне да Халакосту ў Савецкім Саюзе і сучаснай Беларусі

На працягу ўсяго пасляваеннага перыяду аж да пачатку гарбачоўскай перабудовы тэма Катастрофы яўрэяў на тэрыторыі СССР не гучала. Пра трагедыю яўрэяў, што пацярпелі ад рук нацыстаў у гады Другой сусветнай вайны, нельга было знайсці ў савецкай даведачнай літаратуры, энцыклапедыях, падручніках, навуковых выданнях. Маштабы трагедыі Халакосту, прыклады жорсткасці і садызму і ў той жа час гераізм адзіночак, якія насуперак усялякай логіцы, грэбуючы смяротным рызыкай, якой яны падвяргалі сябе і свае сем'і, ратавалі яўрэяў, замоўчваліся. Пра генацыд яўрэяў не прынята было казаць услых. Пра гэта не ведалі настаўніка гісторыі і іх вучні, студэнты гістарычнага факультэту і іх выкладчыкі, і просты чалавек з вуліцы.

больш дэталяў

 

2016-03-02

Отношение к Холокосту в Советском Союзе и современной Беларуси

В течение всего послевоенного периода вплоть до начала горбачевской перестройки тема Катастрофы евреев на территории СССР не звучала. О трагедии евреев в годы второй мировой войны, пострадавших от рук нацистов, нельзя было найти в советской справочной литературе, энциклопедиях, учебниках, научных изданиях. Масштабы трагедии Холокоста, примеры жестокости и садизма и в то же время героизм одиночек, которые вопреки всякой логике, пренебрегая смертельным риском, которому подвергали себя и свои семьи, спасали евреев, замалчивались. О геноциде евреев не принято было говорить вслух. Об этом не знали учителя истории и их ученики, студенты исторического факультета и их преподаватели, и просто человек с улицы.

больш дэталяў

 

2015-11-19

Роберт Міцкевіч: польска-літоўская спрэчка карысная Расіі

Гісторыя польскай культуры на Віленшчыне налічвае шмат стагоддзяў, а цягам доўгага часу яна дамінавала на гэтых землях. У паваенным Савецкім Саюзе Віленшчына была адзіным рэгіёнам, дзе праявы польскасці мелі легальную форму. Пра палітыку СССР датычна палякаў Літвы часопіс “Belarusian Review” размаўляе з Робертам Міцкевічам, галоўным рэдактарам газеты “Kurier Wileński”.

больш дэталяў

 

2015-11-19

Robert Mickiewicz: Spór polsko-litewski jest na korzyść Rosji

Kultura polska na Wileńszczyźnie sięga wielu stuleci wstecz, a przez dłuższy czas ona nawet dominowała na tych terenach. W powojennym Związku Radzieckim ten teren został jedynym, gdzie polskość mogła być kultywowana legalnie. O polityce ZSRR wobec ludności polskiej na Litwie czasopismo „Belarusian Review” rozmawia z redaktorem naczelnym gazety „Kurier Wileński” Robertem Mickiewiczem.

больш дэталяў

 

2015-10-16

1939: новыя савецкія “паны” пачалі засваенне чарговай унутранай калоніі

Праект “Беларускі архіў вуснай гісторыі” накіраваны на збор і захаванне вусных ўспамінаў сведкаў гісторыі, а таксама на спрыянне даследаванню і пераасэнсаванню савецкага перыяду гісторыі Беларусі. Часопіс Belarusian Review звярнуўся да навуковага куратара праекту прафесара др. Алеся Смалянчука з просьбай распавесці пра праект і ягоную асноўную тэматыку даследаванняў.

больш дэталяў

 

2015-10-06

Алесь Краўцэвіч: свята горада ўмацоўвае традыцыю дэмакратыі

Ці ня кожны беларускі горад мае сваё свята, святкаванне якога прымеркаванае да пэўнай даты з гісторыі. Выбар на карысць той ці іншай даты для гарадскога свята зазвычай залежыць не толькі ад гісторыі горада, але і ад мясцовых уладаў. Часопіс Belarusian Review звярнуўся да вядомага гісторыка др Алеся Краўцэвіча з просьбай пракаментаваць логіку выбару гарадскіх святаў у сённяшняй Беларусі.

больш дэталяў

 

2015-05-22

Віктар Шадурскі: ключы да падвышэння якасці вышэйшай адукацыі знаходзяцца ў самой Беларусі

14 траўня было абвешчана аб ўступленні Беларусі ў Еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі. Пра магчымасці, якія адкрывае перад беларускімі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі ўдзел у Балонскім працэсе, часопісу Belarusian Review распавядае прафесар Віктар Шадурскі, дэкан факультэту міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта

больш дэталяў

 

2014-10-27

Яўген Мірановіч: ніхто не мог перашкодзіць Сталіну вырашаць тэрытарыяльныя праблемы ў нашай частцы Еўропы

У 2015 споўніцца 70 гадоў з таго моманту, калі на падставе савецка-польскай дамовы аб межах Беласточчына была перададзеная з складу Беларускай ССР у склад камуністычнай Польшчы. Такім чынам была ўсталяваная цяперашняя беларуска-польская мяжа, якая ўпершыню падзяліла суцэльны этнакультурны рэгіён на беларускую савецкую і польскую дзве часткі. Як усталяванне такой мяжы адбілася на стасунках паміж беларусамі і палякамі на Беласточчыне, што яно азначала для беларусаў Беласточчыны і палякаў Гарадзеншчыны, і якой магла б быць сённяшняя Беларусь, калі б Беласточчына засталася ў яе складзе? З гэтымі пытаннямі часопіс Belarusian Review звярнуўся да прафэсара Яўгена Мірановіча.

больш дэталяў

 

2014-09-20

Святлана Куль-Сяльверстава: 17 верасня – двухсэнсоўная дата

Cёлета ў верасні споўнілася 75 год з дня далучэння заходнебеларускіх земляў да Беларускай ССР і падзелу Польскай дзяржавы паміж Трэцім Рэйхам і СССР. Часопіс Belarusian Review запытаў Святлану Куль-Сяльверставу, прафесарку Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы і Палітэхнічнага універсітэта ў Беластоку, аб тым, якім чынам цяпер варта разглядаць гэтыя падзеі.

больш дэталяў

 

2014-06-02

Чалавек, які дапамагаў насамрэч зразумець Беларусь

Пра Генадзя Бураўкіна напісана даволі шмат тымі людзьмі, якія яго блізка ведалі. Я не належу да іх кола, аднак, я меў шчасьце асабіста ведаць гэтага чалавека. Мы пазнаёміліся зь ім у красавіку 2013 году ў Вільні на Канфэрэнцыі беларусаў Балтыі і замежжа, якая супала зь юбілеем старшыні Таварыства беларускай культуры ў Летуве Хведара Нюнькі. Пасьля гэтага я двойчы быў у Бураўкіна дома ў яго менскай кватэры, каб запісаць зь ім разгорнутыя інтэрвію. Гэтыя размовы цягнуліся па некалькі гадзінаў і ахоплівалі розныя пытаньні, але не зважаючы на тэму размовы перада мной быў Чалавек і Грамадзянін, у якім было столькі мудрасьці і годнасьці. Яго хацелася слухаць і распытваць яшчэ і яшчэ.

больш дэталяў

 

2013-12-18

Радзім Гарэцкі: Дайсці да беларускай Беларусі

Не толькі ў гісторыі нашай краіны шмат знакавых падзей, выбітных людзей. Адзін з тых, хто працягвае ствараць Беларусь, — Радзім Гарэцкі. Ён прэзідэнт МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” з 1993 па 2001 г., сябра Рады Згуртавання, акадэмік НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі БССР, грамадскі дзеяч, аўтар многіх навуковых ды публіцыстычных прац. Ён маральны аўтарытэт і жыццёвы арыентыр для многіх. Нядаўна — 7 снежня — Радзіму Гарэцкаму споўнілася 85 гадоў. Гэта стала добрай нагодай распытаць у Радзіма Гаўрылавіча пра жыццё і шлях да Беларусі, пра дзейнасць у Згуртаванні беларусаў свету “Бацькаўшчына” і шмат пра што яшчэ. Аповед Радзіма Гаўрылавіча прапануем увазе чытачоў.

больш дэталяў

 

2013-12-07

Стан даследаванняў гісторыі беларусаў у Латвіі

Беларусы на тэрыторыі Латвіі ўжо ў канцы 19 стагоддзя складалі значную частку жыхарства Латгаліі (усходняй Латвіі), а ў міжваенны перыяд іх колькасць вагалася ад 75 тыс. ў 1920 да 27 тыс. ў 1935. Не ўнікаючы ў гэтым тэксце ў прычыны такіх рэзкіх зменаў колькасці беларусаў, абмяжуемся канстатацыяй таго, што ў любым разе беларусы складалі каля 2-4% насельніцтва незалежнай Латвійскай Рэспублікі і да таго ж развівалі актыўную грамадскую дзейнасць. Сёння беларусы ў Латвіі ёсць другой паводле колькасці нацыянальнай меншасцю Латвіі, у выніку чаго гісторыя гэтай меншасці набывае асаблівае значэнне.

больш дэталяў

 

2013-11-29

Матэрыялы пра паваенную Раду БНР - упершыню пад адной вокладкай

Сёлета адзначаецца 110 гадоў з дня нараджэння першага Прэзідэнта паваеннай Рады БНР Міколы Абрамчыка (1903—1970). Гэта стала нагодай для выдатнай падзеі - выдання кнігі “Рада БНР (1947–1970): Падзеі. Дакументы. Асобы”. У ёй упершыню зробленая спроба рэпрэзентацыі матэрыялаў пасляваеннай эміграцыйнай дзейнасці Рады БНР.

больш дэталяў

 

2013-11-22

Беларусазнаўства ў Францыі: безнадзейная справа?

У 1990-х, калі фрацускі студэнт жадаў пісаць дысэртацыю па тэматыцы Беларусі, ён мусіў пераадолець сапраўдны шлях зь перашкодаў. Да таго як пачаць апісаньне абранае праблематыкі, ён мусіў адказаць на шматлікія пытаньні, часам вельмі далёкія ад навуковых, такія як: "Ці існуе Беларусь?" "Ці існуе беларуская мова?" "Ці беларуская ёсьць дыялектам расейскае?" "Ці можна яшчэ казаць, што Беларусь – ня Польшча?" "Ці можна яшчэ казаць, што Беларусь – не Расея?" Гэтыя пытаньні і тая зласьлівасьць, зь якою іх часам ставілі, атваралі напружаны палітычны і ідэалягічны кантэкст, імаверна, унікальны для францускіх акадэмічных колаў, у якіх для "саветолягаў" вывучаць СССР азначала вывучаць выключна Расею, а ўсялякія разыходжаньні між прыхільнікамі і праціўнікамі СССР зьнікалі, як толькі гаворка заходзіла аб праблемах, якія маглі пагражаць адзінству так званае "ўсходнеславянскае сям'і".

больш дэталяў

 

2013-09-18

Kongres Slawistów, Mińsk 20-27 sierpnia 2013

W dniach 20-27 sierpnia 2013 roku miałem możliwość znaleźć się na Kongresie Slawistów, cyklicznej międzynarodowej konferencji, która odbywa się tylko raz na 5 lat. Jest to bardzo ważne wydarzenie naukowe i każdy młody slawista stawia sobie za honor w nim uczestniczyć. Pierwszy raz w historii odbyło się ono w Białorusi, w Mińsku, co dla białorutenistów jest nie lada gratką, która powtórzy się, być może, dopiero za kilkadziesiąt lat.

больш дэталяў

 

2013-09-06

Захар Шыбека: свята незалежнасці Беларусі яе грамадзяне пакуль што не маюць

У 2014-годзе будзе святкавацца 70-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Наступствы Другой сусветнай вайны для Беларусі мелі вялізнае значэнне ў дзяржаўнай палітыцы ў Беларусі яшчэ ў савецкія часы, аднак, пачынаючы з 1996 г. Дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў пачаў адзначацца як галоўнае дзяржаўнае свята – Дзень незалежнасці (дзень рэспублікі). Наколькі важнае значэнне ў палітыцы дзяржавы займае Другая Сусветная вайна і чым сучасная інтэрпрэтацыя уладамі да гэтых падзеяў адрозніваецца ад той, што існавала ў Беларускай ССР? Ці існуе ў грамадзтве атаясамленне вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў з незалежнасцю і як уплывае святкаванне галоўнага дзяржаўнага свята ў дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў на ўспрыняцце той вайны маладым пакаленнем? З такімі пытаннямі часопіс Belarusian Review звярнуўся да вядомага беларускага гісторыка прафесара Захара Шыбекі.

больш дэталяў

 

2013-09-04

Алесь Краўцэвіч: Ва ўмовах СССР беларусам быў навязаны расейскі погляд на ВКЛ як на летувіскую дзяржаву

Канстытуцыйныя акты як Беларускай Народнай Рэспублікі, так і сучаснай Рэспублікі Беларусь, хоць і ненаўпростава, але кажуць пра Вялікае княства Літоўскае як пра адну з формаў беларускай гістарычнай дзяржаўнасці. Аднак, у заходняй гістарычнай літаратуры ў кантэксце палітычнай гісторыі Беларусь аніяк не атаясамляецца з ВКЛ. Чаму так адбылося і што неабходна дзеля таго, каб Беларусь у заходніх гістарычных даследаваннях па палітычнай гісторыі рэгіёну хоць часткова, але пачала атаясамляцца з ВКЛ? З гэтым пытаннем часопіс Belarusian Review звярнуўся да вядомага беларускага гісторыка-эксперта па Вялікім княстве Літоўскім др. Алеся Краўцэвіча.

больш дэталяў

 

2013-08-17

Прадстаўніца БАЗА ўзяла ўдзел у Шостым зьездзе беларусаў сьвету ў Менску

23-24 ліпеня ў Міжнародным адукацыйным цэнтры імя Ёханэса Рау ў Менску адбыўся Шосты зьезд беларусаў сьвету, арганізаваны Згуртаваньнем беларусаў сьвету “Бацькаўшчына”. На зьездзе прысутнічала 239 дэлегатаў і 95 гасьцей з 18 краін замежжа і самой Беларусі. На зьезд завіталі таксама прадстаўнікі дыппрадстаўніцтваў Украіны, ЗША, Польшчы і Нідэрландаў, 14 прадстаўнікоў дзяржаўных установаў Беларусі. Прадстаўляць Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня на зьездзе было даручана старшыні гуртка БАЗА ў Вашынгтоне Алесі Кіпель (беларусаў з Амэрыкі на зьездзе было усяго 4 - Алеся Кіпель і тры асобы з іншых арганізацыяў).

больш дэталяў

 

2013-08-15

Хведар Нюнька: уражаньні пасьля Шостага Зьезду беларусаў сьвету

Сваімі ўражаннямі ад удзелу ў Шостым Зьездзе беларусаў сьвету з чытачамі часопісу Belarusian Review дзеліцца старшыня Таварыства беларускай культуры Літвы Хведар Нюнька.

больш дэталяў

 

2013-08-07

Рэзалюцыя Шостага з’езду беларусаў свету пра транслітарацыю найменняў беларускіх геаграфічных аб'ектаў

Асобы і арганізацыі, якія займаюцца беларускай праблематыкай ці ў сваёй дзейнасці звязаныя з Рэспублікай Беларусь, сутыкаюцца з транслітарацыяй геаграфічных назваў Беларусі ў розных сферах. Дзякуючы высілкам дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь у “Інструкцыі па транслітарацыі геаграфічных назваў у Рэспубліцы Беларусь літарамі лацінскага алфавіта” замацаваная перадача геаграфічных назваў з беларускай мовы беларускай лацінкай, што мае гістарычнае абгрунтаванне і з 2012 г. афіцыйна прынятая 10-й Канферэнцыяй ААН па стандартызацыі геаграфічных назваў для міжнароднага выкарыстання.

больш дэталяў

 

2013-07-04

Прэс-рэліз суполкі “Пагоня” (г. Прага) у справе афіцыйнага прызнаньня беларусаў у якасьці нацыянальнай меншасьці ў Чэскай Рэспубліцы

Распачынаючы кампанію па прызнаньні беларусаў у якасьці нацыянальнай меншасьці ў Чэхіі ў 2010 годзе, мы мелі на мэце выключна дасягненьне гэткага выніку. Улічваючы досьвед папярэдніх спробаў паасобных прадстаўнікоў беларускай грамады ў Чэхіі, якія ня здолелі пайсьці далей за размовы з паасобнымі прадстаўнікамі чэскай палітычнай грамадзкасьці, дзе ім казалі, што шанцаў на гэта амаль няма, што гэта заскладана ці ставілі пытаньне аб мэтазгоднасьці наагул распачынаць гэты працэс, мы вырашылі пайсьці іншым шляхам. Ініцыятары прызнаньня належаць да суполкі “Пагоня” (г. Прага).

больш дэталяў

 

2013-06-04

Валер Булгакаў: Цяпер гаворка ідзе пра элементарнае выжываньне АRCHE

22 траўня 2013 г. міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі падпісаў пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі часопіса “ARCHE. Пачатак”. Такім чынам, пасля шматмесячных спробаў, часопіс, які ў гэтым годзе святкуе сваё 15-годзьдзе, быў перарэгістраваны. Гэта азначае, што якіх-кольвек праўных перашкодаў дзеля выхаду папяровай вэрсіі ARCHE больш няма. Валер Булгакаў, галоўны рэдактар ARCHE, камэнтуе факт перарэгістрацыі  для Belarusian Review.

больш дэталяў

 

2013-05-05

"От Череи до Чикаго" - аўтабіяграфічная кніга Міхаіла Міркіна

Гісторыку, які паставіў задачу дакладна аднавіць карціну мінулага жыцця, мала ведаць і разумець мінулую эпоху і законы гістарычнага развіцця, мала мець палкае выабражэнне і талент апавядальніка – патрэбныя дакументы і сведчанні відавочцаў. Усё гэта разам узятае, нараджае сплаў, які пераканае неспрактыкаванага чытача ў дакладнасці апісаных падзей, дасць разуменне таго, якую каштоўнасць мае час, які не знікае бязслена, але працягваецца ў дзецях і ўнуках.

больш дэталяў

 

2013-03-27

Giving Voice: Center for Belarusian Studies White Paper Series

Цэнтар  беларускіх  дасьледаваньняў мае прыемнасьць паведаміць пра  сваю  новую ініцыятыву на 2013 год. Бяручы пад ўвагу цэнзуру якой  падлягаюць  беларускія  аўтары  ў  галіне  вышэйшай  адукацыі i  СМІ,  якія пішуць пра грамадзянскую супольнасьць у Беларусі,  Цэнтар  беларускіх  дасьледаваньняў жадае  даць  ім магчымасьць  падзяліцца  сваімі   поглядамі, з мэтай  каб іх  галасы былі прысутныя  ў  публічнай сфэры. Цэнтар запрашае прапановы артыкулаў для публікацыі на яго  сайце  на тэмы зьвязаныя з  сучаснымі  пытаньнямі  і мінулым дасьведчаньнем.

больш дэталяў

 

2013-01-09

Топ-10 галоўных антысемітаў 2012 году

Цэнтр Сімона Візэнталя апублікаваў свой традыцыйны рэйтынг з 10 галоўных антысемітаў году. Гэты спіс фармуецца на падставе ацэнкі антыяўрэйскіх ці антыізраільскіх захадаў ці заяваў асобаў альбо арганізацыяў.

больш дэталяў

 

2013-01-03

Заява грамадзкай арганізацыі беларусаў Чэхіі "Пагоня" наконт "Беларускага дому" ў Празе

Мы, Рада грамадзкай арганізацыі беларусаў Чэхіі “Пагоня”, азнаёміўшыся з матэрыялам пад назвай “У Чэхіі афіцыйна зарэгістраваны Беларускі дом”, чуемся ў абавязку выказаць сваё стаўленне наконт падачы інфармацыі журналісткай БелаПАН Таццянай Каравянковай.

больш дэталяў

 

2012-11-23

Аляксандр Мілінкевіч пра Віленскі мемарандум: “Рада БНР прадэманстравала свой вялікі патэнцыял у справе кансалідацыі беларускіх дэмакратаў”

Ініцыятарам Віленскай сустрэчы была Рада БНР - носьбіт дзяржаўніцкай традыцыі і маральных каштоўнасцяў для абсалютнай большасці нашай дэмакратычнай супольнасці. Вельмі важна, што амаль усе лідэры палітычнай апазіцыі падпісалі Мемарандум.

больш дэталяў

 

2012-11-21

Заява грамадзкай арганізацыі беларусаў Чэхіі “Пагоня” з нагоды так званага “Першага сходу беларускіх аб’яднаньняў Чэхіі”

Мы, Рада грамадзкай арганізацыі беларусаў Чэхіі “Пагоня”, чуемся ў абавязку выказаць нашую пазыцыю з нагоды так званага “Першага сходу беларускіх аб’яднаньняў Чэхіі” 20 лістапада 2012 году і асьвятленьня гэтай падзеі журналістам Франкам Вячоркам на сайце беларускай рэдакцыі “Радыё “Свабода” ў артыкуле “У Празе створаць “альтэрнатыўную Амбасаду Беларусі”.

больш дэталяў

 

2012-11-15

Уладзімір Барадач пра Віленскі мемарандум: “Зроблены гістарычны крок, неабходны іншы, не менш важны”

У Вільні 3 лістапада 2012 года адбылася ўнікальная сустрэча кіраўніцтва Рады БНР з кіраўнікамі партыяў і грамадскіх арганізацыяў Беларусі. Зроблены гістарычны крок, неабходны іншы, не менш важны.

больш дэталяў

 

2012-09-01

Беларусь на старонках латвійскай прэсы (лета 2012)

Традыцыйна ў латвійскіх СМІ Беларусі надаецца менш увагі, чым, напрыклад, да суседняй Расійскай Федэрацыі. Асноўныя падставы для навінаў, якія гэтым летам прыводзілі Беларусь на старонкі латвійскай прэсы на латышскай мове – гэта спорт (пераважна хакей), палітыка (асвятленне «плюшавага дэсанту», акцыі з распаўсюджваннем на тэрыторыі Беларусі плюшавых цацак-мішак з суправаджальнай цэдулкай аб правах чалавека), эканоміка і культура (тэмы размешчаныя ў парадку змяншэння).

больш дэталяў

 

2012-08-26

Беларусь на старонках іспанскіх СМІ (лета 2012)

Агляд беларускай тэматыкі ў асноўных іспанскіх СМІ за лета 2012 г.

больш дэталяў

 

2012-07-05

Пра нявызначанасць геапалітычнага выбару

Нядаўна апублікаваныя вынікі традыцыйнага апытання НІСЭПД сталі асновай эдыторыялу Кірыла Касцяна ў летнім нумары часопісу “Belarusian Review”. Разважанні Кірыла Касцяна тычацца каверзнага спосабу, якім было зададзенае пытанне. Фармулёўка пытаннія фактычна не пакідае месца для альтэрнатыўных варыянтаў, іншых, чым “альбо-альбо”, што адлюстроўвае асноўную прычыну непераканаўчасці шматлікіх як журналісцкіх, так і акадэмічных апытанняў і геапалітычных аналізаў на постсавецкай прасторы. Незалежна ад паходжання такіх аналізаў, большасць з іх мае тэндэнцыю прыпадабняцца сваім стылем да падыходаў з часоў Халоднай вайны.

больш дэталяў

 

2012-07-03

Простая матэматыка

З школьных часоў я памятаю матэматычныя задачы накшталт: колькі часу патрэбна Z, каб дабрацца з пункту A ў пункт C, вандруючы праз пункт B. Развязанне гэткіх задачаў было даволі лёгкай справай, але каб атрымаць слушны адказ, неабходна было штораз правільна ўлічваць ўсе акалічнасьці, пададзеныя ва ўмовах задачы. Інакш кажучы, правільны адказ залежыў ад размяшчэння пунктаў A, B і С, хуткасці і іншых характарыстыкаў Z, а таксама іншых істотных чыннікаў. Гэткая асацыяцыя з школьных часоў прыходзіць мне ў галаву, калі я бачу тэксты пра геапалітычны выбар Беларусі, аўтары якіх робяць спробы ацэнкі поглядаў беларускага насельніцтва на магчымыя кірункі геапалітычнага развіцця краіны і вымярэння праеўрапейскіх настрояў у беларускім грамадстве.

больш дэталяў

 

2012-03-14

Велізарны пралік Лукашэнкі

Напрыканцы лютага 2012 году, калі краіны Эўпейскага Зьвязу адклікалі сваіх амбасадараў зь Мінску, стасункі Беларусі з ЭЗ дасягнулі найніжэйшай кропкі за ўсю гісторыю. Гэтым разам беларускі прэзыдэнт моцна пралічыўся, спадзеючыся, што ягоныя дзеяньні ўгоняць клін паміж Польшчай і рэштай Эўразьвязу ў беларускім пытаньні.

больш дэталяў

 

2012-03-14

Ці гіпатэтычны Еўразійскі саюз станецца “аблегчанай” версіяй СССР?

Цягам апошніх гадоў Беларусь і Казахстан ўсё актыўней ўдзельнічалі ў ініцыяваным Расіяй інтэграцыйным праекце, вядомым пад назвамі Еўразійскай эканамічнай супольнасці, Мытнага саюзу і нядаўна (наноў) створанай Адзінай эканамічнай прасторы і, нарэшце, патэнцыйнага Еўразійскага саюзу. Кіраўніцтва ўсіх трох краінаў разглядае гэты інтэграцыйны праект як найперспектыўнейшую знешнепалітычную ініцыятыву. Якія ролі ў гэтым амбітным праекце належаць Беларусі і Казахстану і як Лукашэнка з Назарбаевым маюць іх успрыняць?

больш дэталяў

 

2012-03-04

Славенія - Беларусь: часам маўчаньне і адсутнасьць красамоўнейшыя за словы

Славенская зьнешняя палітыка можа быць жудасна няслушнай – такой была мая думка, калі я пачула аб рашэньні маёй краіны заблякаваць рашэньне ЭЗ аб уключэньні беларускага алігарха Юрыя Чыжа ў чорны сьпіс Эўразьвязу. У адрозьненьні ад многіх дыпляматаў, я як журналістка магу дазволіць сабе раскошу казаць наўпрост, калі справа тычыцца несправядлівасьці памножанай на палітычную блізарукасьць – цяжка знайсьці іншыя словы ў сытуацыі, калі чалавек, які мае сумніўную славу асабістага банкіра апошняга дыктатара Эўропы, застаецца ў выніку з выгадным кантрактам з славенскай фірмай на 100 млн эўраў. Інфармацыйныя агенцыі паведамлялі, што не без маленькай дапамогі з боку сваіх славенскіх сяброў Юры Чыж ізноў атрымаў магчымасьць весьці бізнэс звычайным спосабам, што ўключае ня толькі магчымасьць знаходзіцца на тэрыторыі ЭЗ, але і верагодна мець ўласныя банкаўскія рахункі ў Заходняй Эўропе.

больш дэталяў

 

2012-01-17

Постсавецкія альянсы Беларусі

Украіна спрабуе пазбегнуць беларускага варыянту ажыццяўлення інтэграцыі ў межах постсавецкай прасторы, які прадугледжвае паглыбленую інтэграцыю толькі з Расіяй. У адрозненні ад сваіх украінскіх калегаў, Аляксандр Лукашэнка не здолеў забяспечыць уласнай краіне разнастайны выбар саюзнікаў.

больш дэталяў

 

2011-12-19

Працэс прызнаньня беларусаў у якасьці нацыянальнай меншасьці ў Чэхіі: як гэта насамрэч было

Улічваючы тое, што пытаньне прызнаньня беларусаў у якасьці нацыянальнай меншасьці ў Чэхіі ў апошнія дні набыло шырокі розгалас, а таксама магчымыя спэкуляцыі некаторых журналістаў і грамадзкіх дзеячоў наконт прычынаў зьяўленьня гэтай ініцыятывы, мы як ініцыятары прызнаньня беларусаў як нацыянальнай меншасьці, адчуваем свой абавязак патлумачыць усю сытуацыю і распавесьці, як гэта адбывалася.

больш дэталяў

 

2011-10-01

Спрыянне малавядомай дзяржаве

Па двух дзесяцігоддзях незалежнасці Беларусь нельга назваць вядомай у свеце краінай. Насамрэч, шмат людзей ведаюць, што такая краіна існуе, і багата хто з іх можа назваць нейкія падзеі, асобаў ці спартовыя каманды, што атаясамляюцца ў іхнай свядомасці з Беларуссю. Напэўна, найвядомейшымі ў свеце беларускімі “брэндамі” ёсць Чарнобыль і Лукашэнка.

больш дэталяў

 

2011-08-23

Ці патрэбны ісьляндзцам Эўразьвяз?

Згодна з апошнім апытаньнем грамадзкай думкі ў Ісьляндыі амаль дзьве траціны апытаных не падтрымліваюць далучэньня іх краіны да Эўразьвязу.

больш дэталяў

 

2011-05-10

Часопісу BELARUSIAN REVIEW патрэбна Ваша дапамога!

“Belarusian Review” – адзіны ў сьвеце часопіс на ангельскай мове цалкам прысьвечаны Беларусі. “Belarusian Review” запаўняе нішу беларускай тэматыкі як ў друкаваным фармаце, так і ў электронным выглядзе праз супрацу з “The_Point Journal”. Сёньня “Belarusian Review” патрэбна Ваша дапамога. Выданьне жыве за кошт падпіскі ды ахвяраваньняў. Грошаў, атрыманных ад падпісчыкаў, не заўсёды хапае, каб пакрыць выдаткі на друк ды рассылку часопісу. Таму  “Belarusian Review” неабходна дапамога Вашымі ахвяраваньнямі.

больш дэталяў

 

2011-05-03

Наступствы Рыскай дамовы 1921 году – канфэрэнцыя ў Беластоку

Наступствы Рыскай дамовы 1921 году для палітычнай і вайсковай гісторыі Цэнтральнай і Ўсходняй Эўропы былі ў цэнтры ўвагі міжнароднай навуковай канфэрэнцыі, што адбылася 28-29 красавіка ў Беластоку.

больш дэталяў

 

2011-05-01

25-я ўгодкі Чарнобылю

На мінулым тыдні, 26 красавіка 2011 году, Беларусь, Расея і Ўкраіна згадвалі смутную дату – 25 ўгодкі трагедыі ў Чарнобылі.

больш дэталяў

 

2010-11-23

Вяртанне Беларусі ў Еўропу - канферэнцыя ў Варшаве

З 12 да 14 лістапада ў Варшаве прайшла канферэнцыя на тему ''Вяртанне ў Еўропу: мінулае і будучыня Беларусі''. Арганізатарам канферэнцыі выступіў Інстытут грамадзянскай прасторы і публічнай палітыкі пры Ўніверсітэце Лазарскага (Варшава, Польшча) пры падтрымцы Фундацыі Конрада Адэнаўэра , Інстытуту Адкрытага Грамадзства і Нацыянальнай фундацыі дэмакратыі.

больш дэталяў

 

2010-11-17

Nieoczywista oczywistość* альбо ці ёсьць беларусы за Бугам?

Ніхто ня будзе спрачацца, што адкрыцьцё малога памежнага руху карысна ўсім жыхарам памежнай тэрыторыі паабапал беларуска-польскай мяжы без разрозьненьняў на падставе нацыянальнасьці.

больш дэталяў

 

2008-09-23

Эўрапейскі Суд па правах чалавека: юбілей без удзелу Беларусі

Заснаваны ў 1959 годзе у Страсбургу Эўрапейскі Суд па правах чалавека стаў адной з найбольш ўплывовых міжнародных інстытуцыяў. Суд быў створаны на падставе Эўрапейскай Канвэнцыі правоў чалавека, якая разам з далучанымі да яе пратаколамі акрэсьлівае ягоную кампэтэнцыю. Юрысдыкцыя Суду распаўсюджваецца на 47 з 48 краінаў Эўропы. Адзіным выняткам ёсьць Беларусь.

больш дэталяў

 

2008-09-08

Беларуская гісторыя па-летувіску

Кожная дзяржава мае сваю гісторыю і яе інтэрпрэтацыю спрабуе данесьці да іншых. Адным краінам гэта ўдаецца, а іншыя вымушаныя прымаць чужую вэрсію. Беларусь сёньня належыць да другой катэгорыі. Яскравым прыкладам гэтаму сталася інфармацыя беларускіх мэдыяў аб музычным фэсьце “Be2gether”, які адбыўся ў сярэдзіне жніўня на беларуска-летувіскім памежжы.

больш дэталяў

 

2008-01-29

Летува зьменіць назву?

Летувіскі ўрад разглядае магчымасьць зьмены англамоўнай назвы краіны. Пра гэта 25 студзеня паведаміў прэсавы сакратар ураду Летувы Лаўрынас Бучаліс.

больш дэталяў

 

2007-05-20

Гішпанія і надалей па-за канкурэнцыяй

Згодна з дадзенымі Эўрастату, апублікаванымі 25 красавіка, Гішпанія ў чарговы раз карыстаецца найбольшым попытам у турыстаў.

больш дэталяў

 

бібліятэка: новае

 

2017-02-15 23:57:45

Belarusian Review, Special Jewish Issue, 2016

фармат: .pdf

2015-01-20 18:10:50

Крывія, №34-35, сьнежань 2014

фармат: .pdf

 

навіны

 

2016-09-18 | Выпушчаны на волю голас франтавіка і важака камсамольцаў Беларусі

2016-05-08 | Стаўленне да Халакосту ў Савецкім Саюзе і сучаснай Беларусі

2016-03-02 | Отношение к Холокосту в Советском Союзе и современной Беларуси

2015-11-19 | Роберт Міцкевіч: польска-літоўская спрэчка карысная Расіі

падзеі

 

2016-01-03 | Вайна і Халакост: дарослы свет вачыма дзяцей

2016-01-03 | Война и Холокост: взрослый мир глазами детей

2015-05-15 | Цэнзура ў як прадмет даследавання і інструмент пазнання пасляваеннай савецкай Беларусі

2015-02-02 | Алесь Краўцэвіч: з Расеяй трэба сябраваць з-за пагранічнай агароджы

права

 

2015-03-02 | Аляксандр Осіпаў: Беларусь, Малдова і Украіна дагэтуль выкарыстоўваюць перавагі савецкай сістэмы кіравання разнастайнасцю

2013-11-19 | Закон “Аб беларусах замежжа”: адзін крок да прыняцця

2013-06-11 | Алена Макоўская: беларусы замежжа – самы моцны прыхільнік Беларусі і яе культуры

2013-06-04 | Беларусь і Летува: ў пошуках гістарычнага кампрамісу ў спадчыне ВКЛ

эканоміка

 

2013-06-14 | Дэвід Марплз: Расія не пагражае незалежнасці Беларусі, а абмяжоўвае яе выбар

2011-05-26 | Ці патрэбная Беларуская АЭС? - інтэрвію з Аляксандрам Мілінкевічам

2008-08-04 | Рэгіянальная адчувальнасьць ў Эўрапейскім Валютным Зьвязе

2007-05-27 | Эканоміка Кыргызстану праз год пасьля “рэвалюцыі туліпанаў”

паліталёгія

 

2015-03-19 | Сяргей Далгаполаў: Збліжэнне Беларусі і ЕС ужо ажыццяўляецца ў эканамічнай сферы

2014-08-12 | Леанід Лыч: без сваёй мовы народ не стварае нічога арыгінальнага

2014-07-06 | а. Аляксандар Надсан: Беларусы павінны ісьці да Бога сваёй дарогай і на сваёй роднай мове

2013-12-26 | Беларусь і візавая лібэралізацыя

іншыя навукі

 

2015-11-23 | У пошуках беларускасці на паўднёвай Пскоўшчыне

2015-11-12 | Прастора: паміж Падляшшам і Сілезіяй

2015-06-06 | Ізноў пра Скарыну ў Падуі: прысутныя (ч.2)

2015-06-06 | Ізноў пра Скарыну ў Падуі: прысутныя

 
   The_Point © 2007-2018. Усе правы абароненыя   

 

 

 

створаны Webrycy studio